Zapraszamy na XX Rajd Barbórkowy im. Barbary Targowskiej:

„Szlak Kruszcowy”

 w dniu 02.12.2023 r.

 

 

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 08:00

 Trasa: Strzemieszyce Wielkie – Sławków

Długość trasy: 13 km

Czas przejścia (bez postojów): ok.4h

Program:

Przejście piesze ścieżką dydaktyczną o nazwie Szlak Kruszcowy (Wędrówka po dziejach przemysłu Strzemieszyc) przez zapomniane miejsca związane z przemysłową historią regionu, a przede wszystkim z wydobyciem rud srebra, cynku i ołowiu. Szlak w Dąbrowie Górniczej przebiega przez dzielnice Strzemieszyce Małe i Wielkie i dociera do Sławkowa. Znaczna część ścieżki poprowadzona została przez atrakcyjne przyrodniczo miejsca nad Białą Przemszą, Bobrkiem i Kawą.

Na trasie m. in. pozostałości: dawnych kopalń, Zakładów Chemicznych „Strem”, cegielni żydowskiego cadyka Rabinowicza (dawnego mieszkańca Sosnowca) oraz stanowisko dokumentacyjne Uniwersytetu Śląskiego na Sroczej Górze z kamieniołomami i reliktami wapienników.

Na zakończenie rajdu zwiedzanie niedawno otwartego na rynku Sławkowie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej, gdzie znajdują się bardzo ciekawe wystawy historyczne i ekologiczne.

Dodatkowo dla chętnych (przy sprzyjających warunkach pogodowych) możliwość przejścia do dawnego dworu biskupów krakowskich i ruiny zamku biskupów krakowskich.

UWAGA!!! Należy zabrać ubrania oraz obuwie turystyczne odpowiednie do wędrówki w terenie!!!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 85 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 80 zł)

– 95 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 90 zł)

dodatkowo płatny w autokarze/busie wstęp do Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej (4 zł bilet ulgowy, 8 zł bilet normalny)

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników i ewentualne opłaty drogowe oraz parkingowe
  • obsługę Pilota lub Przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!