ZARZĄD ODDZIAŁU:

1. Swietłana Koniuszewska – prezes
2. Kamila Kieszkowska – wiceprezes
3. Marcin Gozdek – wiceprezes
4. Krzysztof Kochman – skarbnik
5. Anna Koniuszewska – sekretarz
6. Waldemar Banasik- członek zarządu
7. Krystyna Niewiadomska – członek zarządu
8. Michał Jastrzębski – członek zarządu
9. Krzysztof Wójcik – członek zarządu
10. Jerzy Kotarski – członek zarządu

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

1. Andrzej Musiał – prezes
2. Kazimiera Juchnicka – wiceprezes
3. Ewa Kosińska – sekretarz
4. Kazimierz Merta – członek komisji
5. Ewa Dryps – członek komisji

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Zbigniew Wieczorek – prezes
2. Paweł Nalepa – wiceprezes
3. Krystyna Konieczna – sekretarz
4. Lidia Musiał – członek sądu
5. Roman Stępniak – członek sądu