ZARZĄD ODDZIAŁU:

1. Tomala Sebastian – prezes
2. Koniuszewska Swietłana – wiceprezes
3. Szyma Barbara – wiceprezes
4. Gozdek Marcin – sekretarz
5. Kochman Krzysztof – skarbnik
6. Jastrzębski Michał – członek zarządu
7. Krzemiński Zbigniew – członek zarządu
8. Niewiadomska Krystyna – członek zarządu
9. Pypno Marek – członek zarządu

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

1. Merta Kazimierz – prezes
2. Sygała Jerzy – wiceprezes
3. Kosińska Ewa – sekretarz
4. Juchnicka Kazimiera – członek komisji
5. Tylek Stanisława – członek komisji

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Paluchowski Stanisław – prezes
2. Wieczorek Zbigniew – wiceprezes
3. Jasińska Halina – sekretarz
4. Brzeszcz Ireneusz – członek sądu
5. Szkudlarek Włodzimierz – członek sądu