ZARZĄD ODDZIAŁU:

1. Sebastian Tomala – prezes
2. Swietłana Koniuszewska – wiceprezes
3. Kamila Kieszkowska – wiceprezes
4. Marcin Gozdek – sekretarz
5. Krzysztof Kochman – skarbnik
6. Michał Jastrzębski – członek zarządu
7. Waldemar Banasik- członek zarządu
8. Krystyna Niewiadomska – członek zarządu
9. Marek Pypno – członek zarządu
10. Anna Koniuszewska – członek zarządu
11. Jerzy Kotarski – członek zarządu

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:

1. Kazimierz Merta – prezes
2. Andrzej Musiał – wiceprezes
3. Ewa Kosińska – sekretarz
4. Kazimiera Juchnicka – członek komisji
5. Krzysztof Wójcik – członek komisji

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Zbigniew Wieczorek – prezes
2. Paweł Nalepa – wiceprezes
3. Krystyna Konieczna – sekretarz
4. Lidia Musiał – członek sądu
5. Roman Stępniak – członek sądu