Zapraszamy na wycieczkę:

Pawełki – Rezerwat rododendronów

 w dniu 26.05.2024 r.

 

 

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy ul. Dęblińska) o godz. 08:00

Przejazd na trasie: Sosnowiec – Brynek (zwiedzanie ogrodu botanicznego przy pałacu eklektycznym Donnensmarcka) – Pawełki – Paryż (spacer Parkiem Krajobrazowym ”Lasy nad Górną Liswartą”; Rezerwat Rododendronów Katawbijskich; użytek ekologiczny Brzoza) –  Kochcice (park przypałacowy)

Podczas wycieczki zobaczymy ogród botaniczny położony w 40-hektarowym parku pałacowym    w Brynku, dawnej posiadłości hrabiów Henckel von Donnensmarck, a obecnie siedzibie Technikum Leśnego z ok. 3500 gatunkami roślin zielnych, alpinarium i rosarium. Na spacerze Parkiem Krajobrazowym ”Lasy nad Górną Liswartą” będziemy mogli podziwiać pięknie kwitnące rododendrony. Różanecznik katawbijski Rhododendron catawbiense jest ozdobnym krzewem pochodzenia amerykańskiego o zimozielonych liściach. Nieopodal stanowiska różaneczników znajduje się użytek ekologiczny „Brzoza”, chroniący staw i towarzyszące mu podmokłe łąki i torfowiska. Staw utworzono w celu hodowli ryb w latach dwudziestych XX w., dziś jednak pełni on funkcje przyrodnicze, będąc siedliskiem wielu roślin i zwierząt.

UWAGA!!! Należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność na całodniową wycieczkę.

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

 Koszt wycieczki:

 110 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 105 zł)

120 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 115 zł)

W ramach świadczeń Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

 Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do czwartku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości  zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel.(032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!