Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest spadkobiercą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – powstałego w Sosnowcu w 1910 r., i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, utworzonego w Zagłębiu Dąbrowskim z siedzibą w Sosnowcu w roku 1930. Oddział PTTK w Sosnowcu w dalszym ciągu pozostaje kontynuatorem zaszczytnych idei popularyzowania krajoznawstwa i turystyki wśród społeczeństwa.

Przez całe dziesiątki lat, Towarzystwo nasze tworzyło i kierowało działaniami licznych sekcji i komisji, począwszy od Koła Piechurów z roku 1883, aż po dzień dzisiejszy.
W omawianych latach działało i działa nadal wiele kół i klubów. Niektóre z nich to:

Klub Przewodników Turystycznych,

Klub Seniora Turystyki,

Integracyjny Klub Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych,

Komisja Historii i Tradycji

Koła Turystyki Szkolnej i Zakładowej,

Komisja Turystyki Górskiej,

Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT)

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej (OTP)

Terenowy Referat Weryfikacyjny Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca (KOMS)

W ostatnich latach Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu organizował m.in. akcje: „Zdobywamy Odznakę Małego Szlaku Beskidzkiego”, „Pociągiem w Beskidy”, „Pociągiem na Jurę”. Od wielu lat Oddział organizuje również cykliczne imprezy p.t.: „Zdobywamy GOT”, „Zdobywamy OTP”, „Zdobywamy Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego”, „Zdobywamy Odznakę Beskidzkie Wyspy”. Najnowsze wycieczki prowadzone przez Przewodników współpracujących z Oddziałem to: „Zdobywamy Koronę Gór Polski”, „Zdobywamy odznakę Szlak Orlich Gniazd”. Corocznie również odbywają się wyjazdy: „Z Babą na Babią Górę”, „Zaczarowany Świat Teatru”, spływ pontonowy w Lelowie oraz rajdy górskie i krajoznawcze. Od kilku lat przybliżamy również historię i zabytki Sosnowca na spacerach z Przewodnikiem po naszym mieście.