Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział w Sosnowcu
im. Aleksandra Janowskiego

ul. Dęblińska 1
41-200 Sosnowiec

tel.:  32  266-23-61
tel./fax:  32  266-78-09
e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Skype: pttk.sosnowiec

Oddział czynny od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 środa od 12:00 do 17:00

Nr. naszego konta bankowego:

BGŻ SOSNOWIEC  97 2030 0045 1110 0000 0302 6990