Zapraszamy na

 XIII ZLOT ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w dniu 27.04.2024 r.

 

 

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy ul. Dęblińska) o godz. 08:00

Trasa: Start i Meta ZLOTU: Łaźnia Moszczenica – Carbonarium, Spacer po Dawnym Uzdrowisku, zwiedzanie  Carbonarium.

Długość trasy około 4 km

Jeśli chcecie odwiedzić Jastrzębie-Zdrój i poczuć czar dawnego uzdrowiska, zobaczyć młode miasto z wielką historią – Zapraszamy na XIII ZLOT ODDZIAŁÓW PTTK woj. śląskiego.

Jastrzębie-Zdrój wprawdzie nie ma już uzdrowiskowego charakteru. Formalnie nie jest już uzdrowiskiem. Człon „Zdrój” w nazwie jednak obowiązuje i zobowiązuje.  Park Zdrojowy był kiedyś centrum uzdrowiska, dziś tętni życiem i czuć tutaj czar dawnego kurortu. Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica wraz z Carbonarium przypomina o historii polskiej drogi do wolności.  Tam czeka na Nas: historia miasta i górnictwa, urządzenia górnicze i elementy kopalń, wypadki i katastrofy górnicze oraz zjazd pod ziemię w wirtualnej rzeczywistości. Ważną częścią ekspozycji są elementy związane z  wypadkami górniczymi. Przypomniane są daty tych przykrych wydarzeń. Ich szerszy opis znajduje się w  aplikacjach umieszczonych na ekranach dotykowych. Prezentowane są ponadto urządzenia wykrywające zagrożenia, a  także inny sprzęt wykorzystywany przez ratowników górniczych.  Ostatnim elementem jest strefa wirtualnej rzeczywistości. Przy wykorzystaniu gogli VR „schodzimy” w  głąb kopalni i  m.in. „towarzyszymy górnikom w  pracy”. oferta-edukacyjna-z-logo-elementy-ekspozycji.pdf (lazniamoszczenica.pl)

Koszt wyjazdu:

90 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 85 zł)

100 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 95 zł)

W tym 40 zł wpisowe płatne do dnia 5 kwietnia (piątek).

Reszta kwoty płatne do 20.04.2024 r.

UWAGA!!! W przypadku wycofania się z udziału w kwota wpisowego (40 zł) nie podlega zwrotowi.

W ramach świadczeń Organizator zapewnia:

W ramach świadczenia dla uczestników zlotu:  metalowa odznaka wybita z okazji Zlotu; wstępy do zwiedzanych obiektów; poczęstunek na mecie Zlotu; pieczątka Zlotu; materiały promocyjne.

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:

  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zlotu oraz wskazówek organizatorów, a także do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności Karty Turysty.
  • Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności.
  • Osoby niepełnoletnie biorą udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Organizator Zlotu: Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego Łaźnia Moszczenica-Carbonarium przy współpracy Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miasta, MOSiR.

Cele Zlotu: popularyzacja walorów krajoznawczych miasta Jastrzębie-Zdroju i okolic;  popularyzacja działalności PTTK wśród społeczności lokalnej; wymiana doświadczeń i integracja środowisk turystycznych i krajoznawczych województwa śląskiego; popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych PTTK, a także regionalnych odznak krajoznawczych np. „ROWEREM PO ŻELAZNYM SZLAKU”, „O.K. ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ”, „ IM. ŻWIRKI I WIGURY”

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

41-200 Sosnowiec ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Ilość miejsc ograniczona!