Zapraszamy na wycieczkę:
 
Rezerwat Zimny Dół
w dniu 28.07.2024 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy ul. Dęblińska) o godz. 08:00

Przejście trasą: Nielepice – Bukowa Góra – Kozieniec – Rezerwat Zimny Dół – Sanka

Długość trasy: ok. 13 km
Wycieczka o średnim stopniu trudności z kilkoma dość stromymi podejściami i zejściami. Trasa prowadzi lasami, polami i częściowo drogą przez Tenczyński Park Krajobrazowy. Na trasie m.in.: rezerwat przyrody Zimny Dół, gdzie podziwiać można duże głazy o bardzo stromych ścianach, miejscami tworzące labirynty skalne. W wielu miejscach na skałach występują charakterystyczne okapy powstałe głównie w wyniku procesów krasowych. Krasowego pochodzenia są również liczne jaskinie.

UWAGA!!! Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki w terenie!!!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 105 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 100 zł)

– 110 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 105 zł)

W ramach świadczeń Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do czwartku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel.(032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!