W ramach obchodów 161 rocznicy Powstania Styczniowego oraz upamiętnienia miejsc i wydarzeń z związanych odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. XXII Rajd Szlakami Powstania Styczniowego.

„WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE. Wędruj z nami Szlakami Niepodległości” są kontynuacją działań w ramach zadań miasta Sosnowca w dziedzinie kultury które odbyły się w ubiegłych latach: cyklu spacerów historycznych po dzielnicach Sosnowca, wycieczek rowerowych i rajdów patriotycznych realizowanych na terenie Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego wspólnie z kołami i klubami.

Jako organizacja, PTTK, w ramach swojej działalności statutowej wśród mieszkańców miasta Sosnowiec, w tym najmłodszych adeptów turystyki i krajoznawstwa, upowszechnia wiedzę i umiejętności na rzecz obronności państwa. Szczególny akcent kładzie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację cyklicznych imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także kształtuje postawy społeczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, a w szczególności naszego miasta.

Przeprowadzenie Rajdu pozwoli na: poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z naturalnych zasobów przyrody; poprawę kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej uczestników;upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.