17.05.2024 o godz. 18.00 zapraszamy do siedziby Oddziału PTTK na kolejne spotkanie turystyczne.
O historii miasta Olkusza nierozerwalnie związanej z górnictwem kruszcowym będzie opowiadał Jacek Sypień – autor niedawno wydanej interesującej publikacji pt. „Tożsamość górnicza ziemi olkusko -bolesławskiej”