JUŻ JEST …!!!
PIECZĄTKA potwierdzającą zdobycie Góry Środulskiej, która zgodnie z decyzją pomysłodawców, czyli Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach znalazła się, razem z innymi 50 górami i pagórkami, na liście szczytów Korony Województwa Śląskiego.
Zachęcamy wszystkich do poznawania województwa śląskiego i zdobywania kolejnych gór i wzniesień zaliczanych do Korony Województwa Śląskiego.
Regulamin i zasady ustanowionej dla zdobywców wszystkich szczytów odznaki KWŚ:
Tych, którzy zdobyli /zdobędą Górę Środulską zapraszamy do Oddziału PTTK im A. Janowskiego w Sosnowcu przy ul. 3 maja 11 w godzinach pracy biura po potwierdzenie do książeczki (możliwej do nabycia miedzy innymi w naszym biurze).