Realizacja zadania 2023 r. Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego.

Organizatorzy Rajdu:

Oddział  PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu

Wydział Kultury i Promocji Miasta

 Cele Rajdu:

 – upamiętnienie 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

–  zapoznanie uczestników z historią,  kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia Dąbrowskiego;

– zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego;

– zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca;

– wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.

       Termin i miejsce Rajdu:

 Rajd odbędzie się w piątek  10 listopada 2023 r. 

Trasy Rajdu prowadzą szlakami i ścieżkami turystycznymi po Sosnowcu do Trójkąta Trzech Cesarzy.

Warunki uczestnictwa:

– udział w Rajdzie jest bezpłatny;

zgłoszenia przyjmuję Oddział PTTK w Sosnowcu , ul. 3 Maja 11 (w godzinach pracy biura);

tel.(32) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com  z zaznaczeniem nr trasy!!!

grupy zorganizowane (szkolne) zgłaszają swój  udział (Nazwa szkoły/ opiekunowie/ ilość uczestników); na adres e-mail  pttk.sosnowiec@gmail.com z zaznaczeniem nr trasy!!!

 do dnia  3.11.2022 r. do godziny 15.00

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

–  szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom;

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach

składki członkowskiej.

 Przebieg Rajdu:

TRASA 1:

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 obok Stadionu  Ludowego w Sosnowcu, ul. Kresowa 1

przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta

Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 12.00 Udział w Miejskich Obchodach 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; ognisko)

 

TRASA 2: 

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 na placu przy sosnowieckiej Bazylice Katedralnej ul. Kościelna 1;

przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 12.00 Udział w Miejskich Obchodach 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; ognisko)

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

                                                 Do zobaczenia na mecie Rajdu!