Koło Śródmieście zaprasza na spacer w dniu: 21.10.2023 r.
ŚLADAMI ALEKSANDRA JANOWSKIEGO I SIEDZIB ODDZIAŁU PTTK SOSNOWIEC
w roli prowadzącego nasz kolega Marek Pypno.
Program spaceru
Rozpoczęcie spaceru o godz. 10.00 przed budynkiem głównym stacji kolejowej Sosnowiec Główny, ul. 3 maja 16.
To tutaj Aleksander Janowski, uważany za „ojca” polskiego zorganizowanego krajoznawstwa, po ukończeniu Szkoły Technicznej Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej w Warszawie, objął w wieki 19 lat pierwsza posadę w biurze Wydziału Mechanicznego Drogi Żelaznej.
Wspominając patrona PTTK Sosnowiec odwiedzimy istniejące czasem tylko w zbiorowej pamięci kolejne adresy siedzib Oddziału PTTK Sosnowiec: przy dawnej ul. Stalina 7, ul. Warszawskiej 6, ul. 3 Maja 25, ul. Małachowskiego 24, ul. Czystej 6, ul. Dęblińskiej 3, ul. Dęblińskiej 1, ul. 3 Maja 11.
Przejdziemy pod obecną siedzibę sosnowieckiego PTTK na ul. 3 Maja 11, gdzie w przeszłości mieścił się dawny Hotel Kupiecki, następnie Central, a później Victoria. Poczujemy ducha koncertującego tu niegdyś Paula Godwina albo zrobimy sobie zdjęcie jak dawniej w pracowni Braci Altman.
Spod obecnej siedziby udamy się na południowo-wschodnie rubieże centrum miasta, tj. do Parku Środula mijając po drodze Zamek Sielecki i przechodząc ulicą Aleksandra Janowskiego. Spacer zakończymy około godziny 13.00 pod Dębem ALEKSANDER posadzonym na Górce Środulskiej jako Drzewo Dziedzictwa PTTK 6.10.2020 r. i noszącym imię na cześć patrona sosnowieckiego Oddziału PTTK.
A tam, niespodziankę dla wszystkich uczestników. Zaprezentujemy po raz pierwszy naszą najnowszą pieczątkę potwierdzającą zdobycie Górki Środulskiej, która znajduje się w Koronie Województwa Śląskiego.
„Korona Województwa Śląskiego” to inicjatywa Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, który w 2022 ustanowił regionalną odznakę o tej samej nazwie. Aby ją uzyskać trzeba zdobyć 51 szczytów znajdujących się w różnych miastach województwa śląskiego. Jednym z nich jest nasza Górka Środulska.
Więcej informacji o projekcie KWŚ na stronie:
http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_okws.html
Uczestnicy spaceru ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy wycieczki.