Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu zaprasza członków i sympatyków Oddziału na XII ZLOT ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w dniu 9 września 2023 r. (sobota)

PROGRAM ZLOTU:
Wyjazd z Sosnowca o godzinie 8.30 przystanek ul. Dęblińska
Przejazd do Mikołowa – Mokre, Śląski Ogród Botaniczny. Spacer po ogrodach. Przejazd do Gliwic (Muzeum Odlewnictwa Artystycznego), zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do Chudowa.
Meta Zlotu zlokalizowana jest na dziedzińcu zamku w Chudowie
Zakończenie XII Zlotu Oddziałów PTTK województwa śląskiego około godz. 15.00
Powrót do Sosnowca.  
ZGŁOSZENIA:
• W Zlocie uczestniczyć mogą członkowie PTTK i sympatycy PTTK
• Nieprzekraczalny termin zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego (35 zł) upływa w dniu 10 sierpnia 2023 r.
OPŁATY
• 35.00 zł – wpisowe plus
• 40.00 zł – koszt przejazdu
Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z Regulaminem Zlotu, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie.
Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ im. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO
41-200 Sosnowiec ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com
W razie wycofania się z udziału w Zlocie wniesiona opłata wpisowa 35 zł nie podlega zwrotowi.
Liczba miejsc ograniczona!!!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Zlotu.
• ubezpieczenie NNW
• Opłaty za wstępy płatne dodatkowo we własnym zakresie
(zwiedzanie otoczenia zamku i muzeum „Zamek w Chudowie” bilet 10zł N, 7zł U)
ORGANIZATOR ZLOTU:
Oddział PTTK „Ziemi Gliwickiej”: Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody, Turystyczny Klub Kolarski im. Wł. Huzy oraz Koło Przewodników Turystycznych z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego.
• Komandor Zlotu Janina Lelito-Zimochocka
• Sprawy organizacyjno-
gospodarcze Janina Lelito-Zimochocka Gabriela Rościszewska
Jarosław Szerszeń
• Sekretariat Małgorzata Radomska
• Trasy Zlotu Gabriela Rościszewska, Jarosław Szerszeń
CELE ZLOTU:
• Popularyzacja walorów krajoznawczych Gliwic i Ziemi Gliwickiej
• Uczczenie 70 rocznicy powstania Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej
• Uczczenie 65 rocznicy powstania Turystycznego Klubu Kolarskiego im. W. Huzy
• Uczczenie 70 rocznicy powstania Koła Przewodników Turystycznych
• Wymiana doświadczeń i integracja środowisk turystycznych i krajoznawczych woj. śląskiego
META ZLOTU:
Zamek w Chudowie, Podzamcze 6, 44-177 Paniówki
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:
• Pieczątka Zlotu
• Okolicznościowy znaczek
• Opieka pilota/przewodnika
• Przejazd autokarem
• Poczęstunek przy ognisku
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Zlotu oraz wskazówek organizatorów
a także do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności
Karty Turysty.
• Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności.
• Osoby niepełnoletnie biorą udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
ZACHĘCAMY DO ZWIEDZANIA MUZEUM „ZAMEK W CHUDOWIE”,
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU