Zapraszamy na:

XIV Spływ Pontonowy – Lelów 2023

„Ponton, woda i przygoda”

w dniu 20.08.2023 r.

Wyjazd  z Sosnowca(przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 12.00

Spływ pontonowy o godz. 14.00

Po zakończeniu spływu udział w Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej – „XX Święto Ciulimu-Czulentu”;

Powrót w późnych godzinach wieczornych

Na wycieczce będziemy podróżować pontonem krętym korytem rzeki Białki, która na odcinku kilku kilometrów płynie głównie w naturalnym korycie w otoczeniu pierwotnej przyrody, prawie nienaruszonej stopą ludzką, jej dno jest piaszczyste, a wody zaliczają się do I klasy czystości.

Nurt rzeczki jest wolny doskonale koi zszargane nerwy. Białka jest płytka, czasem można przeszorować pontonem dno, utopić się nie da, bo nie ma gdzie, bo max.  głębokość to 1,2 m.

Po spływie będziemy cieszyć się udziałem w Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej – „XX Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur, który ma na celu przedstawienie kultury żydowskiej i polskiej (muzyki, tańca, potraw), integrację społeczności polskiej i żydowskiej oraz kultywowanie tradycji regionalnych, przybliżenie historii oraz zwyczajów polskich i żydowskich, a także ukazania tego jak, w przeszłości, w Lelowie przenikały się obie kultury. Do założeń projektu należało również propagowanie idei dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości.

UWAGA!!! Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do pływania pontonem i wędrówki w terenie!!!

UWAGA!!! Należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność na trasę spływu!!!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 87 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 82 zł)

– 97 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 92 zł)

– opłaty dodatkowe: spływ ok. 35 zł

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!