Zapraszamy na wycieczkę:
Piątkowe Wędrówki: Beskid Mały
Groń Jana Pawła II (890 m n.p.m.) i Leskowiec (922 m n.p.m.)
w dniu 04.08.2023 r.

 

Wyjazd  z Sosnowca(przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 07.00

Przejście trasą: Krzeszów – szlak czerwony Groń  Jana Pawła II – schronisko PTTK Leskowiec – Leskowiec – szlak żółty Gronik – szlak zielony Krzeszów kościół

Punkty GOT: 18 pkt.

Długość trasy: 14 km

Łatwa, widokowa trasa z wieloma ciekawostkami na szlaku: stanowiska przyrodnicze, punkty widokowe, schronisko PTTK pod Leskowcem, kaplica na Groniu Jana Pawłą II, zabytkowe kapliczki

UWAGA!!! Należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność na całodniową trasę górską!!!

UWAGA!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 85 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 80 zł)

– 95 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 90 zł)

W ramach świadczeń Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!