Zapraszamy na wycieczkę

„Wieczorna wycieczka drezynami rowerowymi w Rudniańskim Parku Krajobrazowym”

w dniu 16.07.2023 r.

 

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 14.00

CZĘŚĆ PIERWSZA. Trasa piesza: Szlakami i ścieżkami  Rudniańskiego Parku Krajobrazowego do Stacji startowej Kolei Drezynowej w Regulicach. Zwiedzanie Alwerni. Długość trasy: ok. 7 km

Rudniański Park Krajobrazowy jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Małopolsce. Jednak na tak małym obszarze znajduje się wiele bardzo cennych miejsc i obiektów przyrodniczych, związanych zarówno z przyrodą ożywioną, jak i nieożywioną.

Alwernia. Zabytkowy Zespół Urbanistyczny. Barokowy klasztor i kościół oo. Bernardynów w Alwerni p.w. Stygmatów św. Franciszka.

CZĘŚĆ DRUGA. Trasa Kolei Drezynowej w Regulicach: Regulice – Nieporaz – Puszcza Dulowska – Regulice (8,5 km). Ognisko.

Lokalna Kolej Drezynowa w Regulicach. Jest to najpiękniejszy szlak kolejowy w Polsce, pełny bogactwa przyrodniczego i geologicznego. Jego niezwykłość możesz podziwiać z pokładu dziesięciu 4-osobowych drezyn rowerowych (NAPĘDZANE PRZY POMOCY MIĘŚNI TWOICH NÓG!!!). Podczas wycieczki aktywnie spędzisz czas na świeżym powietrzu, poznasz zasoby przyrody oraz zobaczysz urzekające widoki. Trzeba w tym miejscu wymienić skały triasowe, lokalną winnicę, kamieniołom melafirów oraz licznie bijące źródła, których warstwę wodonośną stanowią wapienie i dolomity z ery mezozoicznej.

POLECAMY PRZECZYTAĆ:  https://www.drezynyregulice.pl https://www.facebook.com/drezynyregulice/

UWAGA!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki w terenie!!!

UWAGA!!!Należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność!!!

UWAGA!!!Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

UWAGA!!!Jedzenie na ognisko we własnym zakresie

Koszt wycieczki:

– 108 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 103 zł)

– 118 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 113 zł)

– jedzenie na ognisko we własnym zakresie

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • opłatę za wynajęcie drezyny
  • opłatę za organizację ogniska
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!