Zapraszamy na wycieczkę

Zdobywamy GOT: Beskid Sądecki/ Góry Leluchowskie

Kraczonik (936 m n.p.m.)

w dniu 12.08.2023 r.

Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.00

Przejście trasą pieszą: Leluchów – Kraczonik – Dubne – Wojkowa – Wysokie Bereście – Tylicz

Długość trasy: 22 km,

Punkty GOT: 30 pkt. czas przejścia (bez postojów): 7.5-8h

Trasa o średnim stopniu trudności, z jednym stromym podejściem na Kraczonik, jednak długa i wymagająca dobrej kondycji. Część przejścia odbędziemy poza szlakami, po leśnych ścieżkach, czasami na przełaj. Kraczonik jest najwyższym szczytem pasma górskiego kiedyś zaliczanego do Beskidu Sądeckiego, obecnie uważanego za część Pogórza Popradzkiego. Przez turystów ten rejon jest nazwany potocznie Górami Leluchowskimi. Specyficzne położenie pasma na uboczu wyższych gór i tuż przy granicy ze Słowacją sprawiło, że jest to rejon rzadko odwiedzany, a jeśli już, to przez wytrawnych turystów. Trasę zaczniemy w Leluchowie, dawnej rusińskiej wsi, w której śladem niegdysiejszej obecności Łemków jest drewniana d. cerkiew pw. św. Dymitra. Podczas pierwszych 3 km wędrówki pokonamy blisko 450 m przewyższenia. W ten sposób znajdziemy się na wierzchołku Kraczonika. Potem przez Zimne (916 m) i Dubne (904 m), maszerując przez lasy dawno nie tknięte przez piłę drwala, zejdziemy do wsi Wojkowa. Jeśli będzie dobra widoczność odbijemy nieco ze szlaku na wierzchołek Roztoki (795 m), by spojrzeć na panoramę Beskidu Sądeckiego. W Wojkowej zobaczymy kolejną drewnianą cerkiew, tym razem pw. św. Kosmy i Damiana. Dalsza droga będzie przejściem bez szlaku na Wysokie Bereście (894 m) i dalej do Tylicza. W Tyliczu rzucimy okiem na drewniany kościół  pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła i zakończymy pieszą wędrówkę.

UWAGA!!!Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!

UWAGA!!! Bezwzględnie należy posiadać działającą latarkę – czołówkę i elementy odblaskowe!

UWAGA!!! Należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność na całodniową trasę górską!!!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

Koszt wycieczki:

– 138 zł członkowie PTTK (młodzież do lat 18 płatne 133 zł)

– 148 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 143 zł)

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę pilota lub przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3 Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00). Zapisów można dokonywać także mailowo lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 12.00. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

POLSKIE   TOWARZYSTWO   TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ  im.  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO

41-200  Sosnowiec   ul. 3-go Maja 11, tel. (032) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona!