Zarząd oddziału PTTK Sosnowiec informuje, że nastąpiła zmiana w regulaminie wycieczek.

 

Zmianie ulega punkt 8 regulaminu, w którym mowa o prawie uczestnika do rezygnacji z wycieczki. Do tej pory można było zrezygnować z wycieczki bez poniesienia konsekwencji finansowych na trzy dni przed terminem imprezy. Obecnie uczestnik może to zrobić, ale na tydzień przed terminem wycieczki.

Oto nowy punkt 8 Regulaminu:

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z jednodniowej wycieczki bez konsekwencji do piątku, na tydzień poprzedzający wyjazd, do godziny 1200.W tym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Przekroczenie powyższego terminu wiąże się z brakiem możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Pozostałe punkty Regulaminu wycieczek pozostają bez zmian. Cały Regulamin znajdziecie w zakładce

Regulamin wycieczek i klauzula RODO