WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE w 120 letnim Sosnowcu
Realizacja zadania z 2022 r. Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Organizatorzy Rajdu:
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
Wydział Kultury i Promocji Miasta

Cele Rajdu:
– upamiętnienie 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
– zapoznanie uczestników z historią, kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia Dąbrowskiego;
– zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych Ojczyzn,
dziedzictwa narodowego;
– zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca;
– wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami
uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.
Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się w czwartek 10 listopada 2022 r.
Trasy Rajdu prowadzą szlakami i ścieżkami turystycznymi po Sosnowcu do Trójkąta Trzech Cesarzy.
Warunki uczestnictwa:
– udział w Rajdzie jest bezpłatny;
dla uczestników indywidualnych:
zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Sosnowcu , ul. 3 Maja 11 (w godzinach pracy biura);
tel.(32) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com z zaznaczeniem nr trasy!!!
grupy zorganizowane (szkolne) zgłaszają swój udział (Nazwa szkoły/ opiekunowie/ ilość
uczestników); na adres e-mail pttk.sosnowiec@gmail.com z zaznaczeniem nr trasy!!!
do dnia 7.11.2022 r. do godziny 16.00
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
– szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom;
– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach
składki członkowskiej.
Przebieg Rajdu:
TRASA 1:
– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 obok Stadionu
Ludowego w Sosnowcu, ul. Kresowa 1
– przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta
Trzech Cesarzy (meta rajdu);
– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie
kiełbasek)
TRASA 2:
– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 na placu przy
sosnowieckiej Bazylice Katedralnej, ul. Kościelna 1;
– przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech
Cesarzy (meta rajdu);
– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie
kiełbasek)
TRASA 3:
– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godz. 9.00 obok Pałacu Schoena
Muzeum w Sosnowcu;
– przejście trasy turystycznej do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);
– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie
kiełbasek);
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego
regulaminu należy do organizatorów.
W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej i ponownego wprowadzenia obostrzeń rajd
może być odwołany.
Do zobaczenia na mecie Rajdu!