Zapraszamy na wycieczkę:

Zdobywamy GOT: Mała Fatra (Malá Fatra)

Kl’ak (1351 m n.p.m.)

w dniu 18.09.2021 r.

 Wyjazd  z Sosnowca (przystanek autobusowy Dęblińska) o godz. 6.00

Wyjazd z Katowic (przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana – po zgłoszeniu przy zapisie na wycieczkę) o godz. 6.10

Przejście trasą: Fačkovské sedlo – Reváň – Pod skalou – Kl’ak – Ostrá skala – Široká dilina – Rajecká Lesná

Długość trasy: 17 km

Czas przejścia (bez postojów): 6h

Trasa o średnim stopniu trudności ale wymagająca dobrej kondycji ze względu na męczące podejścia. Kľak jest ostatnim wybitnym szczytem, kończącym na południu główny grzbiet Luczańskiej Małej Fatry. Wznosząc się stromo nad przełęczą Fačkovské sedlo (802 m), która oddziela Małą Fatrę od Gór Strażowskich (Stražovské Vrchy), stanowi charakterystyczną dominantę Kotliny Górnonitrzańskiej na południu, jak i Kotliny Rajeckiej na zachodzie. Wierzchołek góry zwieńczony jest podwójnym krzyżem – identycznym, jak w godle państwowym Słowacji. Wędrówkę rozpoczniemy na przełęczy Fačkovské sedlo, skąd szlakiem żółtym, pokonując ponad 500 m różnicy wysokości, zdobędziemy cel naszej wyprawy. Wycieczkę zakończymy w Rajeckiej Leśnej, gdzie znajduje się wyjątkowe dzieło rzeźbiarskie – przedstawienie szopki betlejemskiej, tzw. „Slovenske Betlehem”.

UWAGA!!! Należy zabrać ubrania oraz sprzęt odpowiednie do wędrówki górskiej!!!

UWAGA!!! Należy posiadać dowód tożsamości upoważniający do przekroczenia granicy państwa

UWAGA!!! Na trasie brak schronisk – należy zaopatrzyć się w napoje oraz żywność na całodniową trasę górską!!!

UWAGA!!! Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne i bezpieczeństwo uczestników – decyduje o tym Przewodnik.

UWAGA!!! Zgodnie z wytycznymi MZ podróżni w trakcie przewozu mają być wyposażeni w maseczki.

UWAGA!!! Każdy uczestnik wycieczki (za wyjątkiem m. in. osób poniżej 12 roku życia) jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji w formularzu https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/  oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na terytorium Republiki Słowackiej potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium Słowacji

Koszt wycieczki:

– 92 zł członkowie PTTK

– 102 zł pozostali uczestnicy (młodzież do lat 18 płatne 97 zł)

W ramach kosztów Organizator zapewnia:

  • przewóz Uczestników oraz ewentualne opłaty drogowe i parkingowe
  • obsługę Pilota lub Przewodnika
  • ubezpieczenie NNW

Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wycieczek, przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 11 w godzinach pracy (wtorek: 13.00 – 17.00, środa: 13.00 – 18.00, czwartek: 09.00 – 13.00, piątek: 13.00 – 17.00)

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

Ilość miejsc ograniczona!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *