XVIII RAJD SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Rajd  jest realizowany w ramach  zadań publicznych Miasta Sosnowca 2020 r. w dziedzinie kultury:

Upowszechnianie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim

 1. Cel Rajdu

uczczenie 157 rocznicy Powstania Styczniowego, udział w miejskich uroczystości patriotycznych;

– propagowanie regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym;

– poznanie przebiegu walk powstańczych na terenie Sosnowca i Zagłębia;

– zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów  współczesnych, odkrywanie i utrwalanie śladów przeszłości w Sosnowcu;

– pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych kraju;

– kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;

-zaliczenie trasy do Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK;

– wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.

Zadanie będzie realizowane w Sosnowcu, przewiduje się przeprowadzenie imprez o charakterze krajoznawczym:

XVIII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego”- realizacja przejść pieszych. Udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego – Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą zdobycia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu.

 1. Termin Rajdu:

6 luty 2020 r.

 III. Trasa Rajdu

 

Sosnowiec (Dworzec Kolejowy Sosnowiec Główny) – Maczki  – Trójkąt Trzech Cesarzy

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  – Uczestnikiem Rajdu może być każdy , kto zgłosi swój udział   do Oddziału  PTTK w Sosnowcu na adres @ : pttk.sosnowiec@gmail.com  do 4.02.2020 do godziny 15.00 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

 Zapisy na Rajd (lista uczestników) przyjmuje biuro Oddziału ul. 3 Maja 11,

wtorek: 13.00 – 17.00; środa: 13.00 – 18.00; czwartek: 09.00 – 13.00; piątek: 13.00 – 17.00

Nr konta bankowego BGŻ SOSNOWIEC: 97 2030 0045 1110 0000 0302 6990

 

 1. Przebieg Rajdu:
  8.00-8.30 Uczestnicy wraz z opiekunem o godz. 8.00 spotykają się z przewodnikiem w swoich szkołach.

9.00 Udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego (budynek Dworca PKP Sosnowiec Gł.).

Wspólnie z władzami samorządowymi miasta złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą zajęcia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu;
– Przejazd autokarem na trasie Sosnowiec – Maczki– Trasa piesza – Trójkąt Trzech Cesarzy -powrót do szkół.

Godzina zakończenia Rajdu około godziny 15.00.

 1. Obowiązki uczestników:
  Uczestników obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do zimowych i zmiennych  warunków atmosferycznych,  przestrzeganie zasad ochrony przyrody oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami przewodnika.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK mają ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej za 2020 r.  

 VII. Uwagi końcowe:
– Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
– Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń,
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Szczegółowe informację : Swietłana Koniuszewska

 tel. +48 502 550 705

e-mail: skoniuszewska@gmail.com;

 facebook: www.facebook.com/skoniuszewska

ZAPRASZAMY


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *