R E G U L A M I N  

IV RAJDU   NIEPODLEGŁOŚCI

WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY

WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE – W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY

w ramach zadania  publicznego Miasta Sosnowca 2019 r. w dziedzinie kultury

Organizatorzy Rajdu: 

Oddział  PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Cele Rajdu:

– upamiętnienie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr   kultury i dziedzictwa narodowego;

–  zapoznanie uczestników z historią,  kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia Dąbrowskiego;

– zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego;

pogłębienie wiedzę o miejscu zamieszkania i walorach krajoznawczo-turystycznych regionu;

zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca;

– wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.

 Termin i miejsce Rajdu:

Rajd odbędzie się w piątek 8 listopada 2019 r. 

Trasy Rajdu prowadzą szlakami i ścieżkami turystycznymi po Sosnowcu do Trójkąta Trzech Cesarzy.

Warunki uczestnictwa:

– udział w rajdzie jest bezpłatny;

– zgłoszenia przyjmuję Oddział PTTK w Sosnowcu , ul. 3 Maja 11; tel.(32) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com  z zaznaczeniem nr trasy!!!    DO DNIA 29.10.2019 r.

*grupy zorganizowane zgłaszają swój  udział wraz z listą uczestników (w załączeniu) (można przesłać listę -plik PDF na adres pttk.sosnowiec@gmail.com);

– szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom;

 – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej.

Przebieg Rajdu:

TRASA 1:

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godz. 9.00 obok Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu;

– przejście trasy turystycznej do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie kiełbasek)

TRASA 2: 

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 na placu przy sosnowieckiej Bazylice Katedralnej, ul. Kościelna 1;

przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie kiełbasek)

TRASA 3:

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 9.00 obok budynku

Kościoła św. Jacka, ul. Generała W. Andersa 93;

przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych; pieczenie kiełbasek)

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.                                            

Do zobaczenia na mecie Rajdu!

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *