Obchody 156 rocznicy Powstania Styczniowego. XVII Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego
Realizacja zadania publicznego Miasta Sosnowca 2019 r. w dziedzinie kultury. Upowszechnianie wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i historii o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim.

R E G U L A M I N
I. Cele Rajdu
Realizacja obchodów 156 rocznicy Powstania Styczniowego – XVI Rajdu „Szlakami Powstania Styczniowego” ma na celu umożliwienie uczestnikom :
– propagowanie regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym;
– poznanie przebiegu walk powstańczych na terenie Sosnowca i Zagłębia;
– uczczenie 156 rocznicy Powstania Styczniowego przez udział w miejskich uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
– złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą zdobycia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu;
– udział w XVII Rajdzie „Szlakami Powstania Styczniowego”;
-zaliczenie trasy do Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca, Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK.
– kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych;
– wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.
II. Termin Rajdu:

6 lutego 2019 roku.

III. Trasa Rajdu
Sosnowiec (Dworzec Kolejowy Sosnowiec Główny) – Koziegłowy (przejście piesze) – Myszków Mrzygłód ( pomnik powstańców styczniowych) – Sosnowiec

IV. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem Rajdu może być każdy , kto zgłosi swój udział do Oddziału PTTK w Sosnowcu na adres @ : pttk.sosnowiec@gmail.com oraz dokona wpłaty wpisowego : 10 zł od uczestnika do dnia 30.01.2019 r.
lub do wyczerpania wolnych miejsc!!!
Zapisy na Rajd (lista uczestników wraz z wpłatą), przyjmuje Biuro Oddziału ul. 3 Maja 11, Godziny otwarcia:
wtorek: 13.00 – 17.00; środa: 13.00 – 18.00; czwartek: 09.00 – 13.00; piątek: 13.00 – 17.00;
Nr konta
bankowego BGŻ SOSNOWIEC:
97 2030 0045 1110 0000 0302 6990
V. Przebieg Rajdu:
Uczestnicy (grupy szkolna) wraz z opiekunem od godz. 8.00 spotykają się z przewodnikiem w swoich szkołach. Uczestnicy indywidualne o godzinie 9.00 przy budynku Dworca PKP.
Udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego (budynek Dworca PKP Sosnowiec Gł.).
Wspólnie z władzami samorządowymi miasta złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą zajęcia przez powstańców styczniowych dworca kolejowego w Sosnowcu;
Przejazd autokarem na trasie Sosnowiec – Koziegłowy- trasa piesza – Myszków (Mrzygłód)- Sosnowiec.
VI. Obowiązki uczestników:
Uczestników obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do zimowych i zmiennych warunków atmosferycznych, przestrzeganie zasad ochrony przyrody oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami
przewodnika.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK mają ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej za 2018 lub 2019 r.
VII. Uwagi końcowe:
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

ZAPRASZAMY!!!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *