R E G U L A M I N  

III RAJDU   NIEPODLEGŁOŚCI

WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY                                

WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE

100 LECIE ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

w ramach zadania  publicznego Miasta Sosnowca 2018 r. w dziedzinie kultury

 

Organizatorzy Rajdu:

 

Oddział  PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

 

Cele Rajdu:

 – upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr   kultury i dziedzictwa narodowego;

–  zapoznanie uczestników z historią,  kulturą, tradycją miasta i regionu Zagłębia Dąbrowskiego;

– zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania Ziemi Ojczystej i promowania Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego;

pogłębienie wiedzę o miejscu zamieszkania i walorach krajoznawczo-turystycznych regionu;

zdobywanie Odznaki: Krajoznawcza Miasta Sosnowca;

– wspieranie współpracy między szkołami i organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi oraz środowiskiem lokalnym.

 

Termin i miejsce Rajdu:

 

Rajd odbędzie się w piątek 9 listopada 2018 r. 

Trasa Rajdu prowadzi szlakami i ścieżkami turystycznymi po Sosnowcu do Trójkąta Trzech Cesarzy.

 

Warunki uczestnictwa:

 

– udział w rajdzie jest bezpłatny;

– zgłoszenia przyjmuję Oddział PTTK w Sosnowcu , ul. 3 Maja 11; tel.(32) 266 23 61, e-mail: pttk.sosnowiec@gmail.com           DO DNIA 30.10.2018 r.

*grupy zorganizowane zgłaszają swój  udział wraz z listą uczestników (w załączeniu) (można przesłać listę -plik PDF na adres pttk.sosnowiec@gmail.com);

– szkoły zgłaszające swój udział zapewniają opiekę uczestnikom;

 – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej.

ILOŚĆ MIEJSC NA TRASIE 1 (DLA SZKÓL PODSTAWOWYCH) JEST OGRANICZONA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (wraz z dostarczoną listą uczestników)

 

Przebieg Rajdu:

 

TRASA 1: ( tylko szkoły podstawowe)

 

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem ok. godz. 8.00 w swoich szkołach;

– przejazd autokarem do Pałacu Schoena Muzem w Sosnowcu – zwiedzanie Wystawy „Droga do Niepodległej. Wokół listopada 1918 roku w Sosnowcu”;

– przejazd na ul. Naftową i przejście trasy turystycznej do Trójkąta Trzech Cesarzy;

– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych);

Powrót do szkół.

 

TRASA 2: 

 

– uczestnicy spotykają się z przewodnikiem o godzinie 8.50 obok budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie Wawel 1;

– 9.00 Udział w Miejskich Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę  (składanie kwiatów);

przejście piesze z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do Trójkąta Trzech Cesarzy (meta rajdu);

– 13.00 Udział w Miejskich Obchodach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (składanie kwiatów, śpiewanie pieśni patriotycznych);

 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, a interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

                                                

Do zobaczenia na mecie Rajdu!

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *