Szanowni turyści, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017 sekretarza Generalnego ZG PTTK z listopada 2017 r., przypominamy że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2018 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK) a
więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa
do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok
2017 wygasa 31 marca 2018 roku

Kategorie: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *