Szanowni turyści, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017 sekretarza Generalnego ZG PTTK z listopada 2017 r., przypominamy że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2018 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK) a
więc utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa
do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok
2017 wygasa 31 marca 2018 roku


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *